ZŠD Krim

Program sofinancira
Mestna občina Ljubljana

MOL-logotip-SLO

Koledar
Prejšnji mesec julij 2024 Naslednji mesec
P T S Č P S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
Letni program športa, MOL za leto 2016
PostDateIcon tor, 05. jan 2016 20:16 | PostAuthorIcon Katarina |

 

 

18. decembra 2015 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora v Mestni občini Ljubljan

a za leto 2016, kratko LPŠ 2016.

 

Povezava:  https://mol.tendee.net (vstopate s svojim uporabniškim imenom in geslom) 

Zadnji rok za oddajo: 14.1.2016 (velja datum poštnega žiga)


Kratka navodila za izpolnjevanja razpisa (predvsem novosti):

Oddaja vlog

- Vse vloge oddate v eni kuverti.

- Ne prilagajte nobenih map.

- Prevrite vaš naslov za pošiljanje. Po potrebi ga lahko tudi spremenite v Prijavnem obrazcu v  PODATKI O PREJEMNIKU POŠTE

- Če imate možnost obojestranskega tiskanja, natisnite obrazce za oddajo obojestransko.

- Naslov in vsebina se vam izpiše po tem, ko končate vlogo (jo pošljete). Obrazec z naslovom natisnite in nalepite na kuverto (obvezno A4 ali večja).

- Pošljite kot priporočeno pošiljko (R) ali kot priporočeno pošiljko s povratnico (AR). 

Začetek

- Da se vam odprejo vsi programi, morate na začetku odpreti OBVEZNE OBRAZCE.

- Preverite podatke v prijavnem obrazcu in jih po potrebi dopolnite/spremenite.

- Pravni akt prilagajo le tisti, ki se letos prvič prijavljajo na razpis, drugim ga ni potrebno.

- V obveznih obrazcih sta dve novi izjavi (št. 9 in št. 10).

- Kjer je potrebno priložiti prilogo (Dokazila in priloge), lahko, če še nimate prave priloge, priložite poljuben dokument, ki ga kasneje zamenjate s pravim.

- Trajnostni razvoj opišite na tak način, da razmislite, kaj pripomore vaša športna panoga k ozaveščanju ljudi oz. s čim pripomore k boljšemu življenju (npr.: jadranje - veter namesto motorja, nekdo s kondicijo bo za prevoz namesto avtomobila uporabil kolo ali šel peš ipd ... )

POZOR!  Zagotavljanje kadrovskih in organizacijskih pogojev vpišite v priloženo exelovo tabelo (Dokazila in priloge).


Program

NOVO - seznam registriranih članov (in pomembno) za vse, ki kandidirate na programih 1.4, 2.1.1. in 2.2. (03)

- Izpolniti morate bazo članstva = registrirani športniki.

- Dostop do baze članstva je s klikom na ČLANI (zgoraj desno, na zelenem delu).

- Bazo lahko hitreje sestavite v exelovi tabeli, ki jo uvozite (navodilo je pri vsakem programu).

- Za vsak program morate v nadaljevanju iz baze izbrati člane, ki vanj sodijo. Seznam se vam v obrazcu pokaže takoj, ko izberete pravo panogo. Pri prvem programu boste imeli na voljo vse člane, pri naslednjih boste lahko izbirali le med tistimi, ki jih še niste.

- Ko shranite osnutek, se seznam shrani v pdf datoteko. to datoteko natisnite, podpišite in žigosajte, prav tako pa jo morajo podpisati in žigosati na panožni zvezi. Šele, ko je dokument podpisan 2x, ga lahko priložite v obrazec. Podpise lahko uredite preko maila (skeni).

- V kolikor kandidirate za programe 1.4, 2.1.1. in 2.2. v konzorciju, mora nosilec konzorcija v bazo članov vpisati tudi vse člane drugega/drugih društev, s katerimi je v konzorciju. Najprej v bazo vpiše člane svojega kluba, nato ostale.

- Ne pozabite na ostale obvezne priloge.

NOVO - program 1.2.5.5. (02c)

- Iz programa 1.4. je odstranjena kategorija mlajši kadeti (do 12 let), ki ne sodi v nacionalni tekmovalni sistem (OKS), zato se jih vodi posebej, v programu 1.2.5.

- Strošek kadra za ta program spada k programu 1.4.

 

NOVO - interesna dejavnost (02a)

- dosedanjima programoma 1.1.2. (vrtci) in 1.2.5.1. (OŠ) je dodan nov program 1.2.5.6. = programi športa mladine (srednje šole).

- Prav tako kot za dosedanje programe, je tudi za SŠ potrebno priložiti Dogovor s šolo.

- V obrazcu pri vseh treh programih vpišete samo višino zaprošenih sredstev (400 eur za vrtce in 600 za OŠ in SŠ). Ko boste oddajali zahtevek za ta sredstva ni več potrebnih dodatnih 20% lastnih sredstev (je enako kot pri plači). 

- Prva ura dejavnosti mora biti za vadeče brezplačna

- Vaditelja, ki bo vodil program vpišete tistega, ki ga imate trenutno znanega, ko boste pričeli izvajati program ne bo nič narobe, če imate drugega, le to morate obvezno sporočiti svojemu skrbniku (na mail). 

MPŠŠ - za dosedanje trenerje se pogodbe letos še podaljšujejo za eno leto.

- Spremenjeno je število obveznih ur/enot, ki jih mora trener opraviti na teden v telovadnici = 22

- Podrobneje o tem v Javnem razpisu, str. 7. Pri Animacijskem programu v tabeli je napaka, 1.4. je treba nadomestiti z 1.2.5.5.

Bodite pozorni upravičene stroške za črpanje sredstev, ki so opisani v javnem razpisu!!

 

Odgovore na vprašanja, ki so bila postavljena na predstavitvi in/ali jih dobimo po mailu, spremljajte na aplikaciji, objavili jih bomo tudi na naši spletni strani. 

Zadnja sprememba
tor, 05. jan 2016 21:20